"Næst Kønsdriften er Jærnbanedriften den stærkeste af alle menneskelige Drifter"

J.K. Lauridsen, dansk Venstrepolitiker, i Folketinget i 1888

 

Om jernbaneforskning.no

For norsk jernbanedrift øker konkurranseflaten mot andre tran­sportformer og det pågår store endringer i ramme­betingelser. Sentrale stikkord er skiftende aktører, nye rolledefinisjoner, kon­kur­ranseutsetting og store endringer i de tradisjonelle jern­bane­organisasjonene. Her er samlet en del sentral informasjon om og resultater fra denne forskningsinnsatsen på jernbane­området i Norge, og i tillegg lenker til den mest relevante internasjonale forskningen.

Samarbeidet om forskning på jernbanetrafikk

Det er utført omfattende forskning på jernbanedrift i Norge de seenste årene. Gjennom en serie større forskningsprosjekter de siste 10-15 årene har aktører i norsk jernbanesektor i fellesskap utviklet kunnskap og løsninger for å nå målet om god punktlighet og forutsigbarhet i togtrafikken. Jernbaneverket har vært prosjekteier for disse prosjektene, SINTEF, TØI og NTNU har vært utøvende forskningspartnere, mens CargoNet, NSB og Flytoget har deltatt i arbeidet. Prosjektene ble finansiert av Norges forskningsråd og de deltakende organisasjonene.

Det finnes også to samarbeidsavtaler vedrørende jernbaneforskning; en mellom mellom Jernbaneverket og NTNU/SINTEF, og en mellom NSB og SINTEF.

En viktig element i samarbeidet har også vært holder en nær kontakt med de relevante fagmiljøer ved i SINTEF og NTNU. Foruten å trekke in relevant kompetanse har dette også betydd nær kontakt med og veiledning av interesserte studenter. Dette har gitt studentene verdifull kompetanse innen jernbane, og det er laget oppgaver med nytteverdi for Jernbanen.