Jernbane-prosjekter 

PRESIS

PRESIS er det tredje i rekken av forskningsrådsprosjekter. I PRESIS bygger på innsikt som ble avdekket i PUSAM og PEMRO om at det er noe større variasjon i kjøretid og forsinkelser enn hva overordnede punktlighetsindikatorer viser. Samtidig har kravet til kvalitet og presisjon i trafikken økt tildels som en følge av høyere kapasitetsutnyttelse. PRESIS har som formål å bidra til en vidreutvikling av presisjon- og kvalitetsledelse i det norske jernbanesystemet. Prosjektet vil pågå i perioden 2013-2015. Prosjektets websider finner du her.

www.sintef.no/Projectweb/PRESIS

PUSAM 

PUSAM har som formål å øke påliteligheten forbundet med godstransport på jernbane. Prosjektet vil utvikle metodikk og et beslutningsstøttesystem som kan synliggjøre kvalitetsbrister i jernbanetransporten, og tallfeste effektene i tid og kroner. Prosjektet vil pågå i perioden 2010-2012. Prosjektets websider finner du her.

www.sintef.no/Projectweb/pusam

PEMRO

PEMRO - Performance Measurement in Railway Operations, var et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd som fokuserte på bruk og oppfølging av prestasjonsindikatorer i jernbanedrift. Prosjektet pågikk i perioden 2005-2008. Prosjektets websider fra siste del av prosjektperioden finner du her.

www.sintef.no/projectweb/pemro 

 

Rammeavtale NSB – SINTEF Teknologi og samfunn

NSB Rammeavtale er en avtale mellom NSB AS og SINTEF Teknologi og samfunn. Dette er en årlig avtale som fornyes fra år til år. Denne ble første gang inngått 1.1.2002 og er et resultat av generelle diskusjoner og prosjektserien "Toglogistikk" som pågikk i perioden 1999-2001. Fokus for rammeavtalen er kompetanseutvikling. NSBs hovedmål med rammeavtalen og samarbeidet med SINTEF er å bygge opp et uavhengig kompetansemiljø utenfor NSB innen jernbanedrift. Forbedringspotensialet ligger i å føre kompetanse tilbake til de utførende ledd i NSB, både fra SINTEF-prosjekter og studentoppgaver