Master- og Prosjektoppgaver

Prosjektoppgaver innenfor jernbanetrafikk

År

Tittel

Navn

Prosjekt/master

2014

Secondary delays within the same rolling stock circulation plan

Espen Sæther

Prosjektoppgave IPK

2012

Timetable alternatives for Trønderbanen

Panagiota Kostara

Prosjektoppgave BAT

2012

Market Potential & Train Concept Trønderbanen

Ágúst Már Gröndal & Erik Smedsrød

Prosjektoppgave IPK

2010

Simulering av togtrafikk ved produksjonsendring

Torgeir Sønstabø

Prosjektoppgave IPK

2010

High Speed Trains

Siavash Pourreza

Prosjektoppgave BAT

2010

Samfunnsøkonomiske beregninger av jernbaneprosjekt

Siri Bøe Halvorsen

Prosjektoppgave BAT

2008

Samfunnsøkonomi i jernbane

Andreas Økland

Prosjektoppgave IPK

2007

Høyhastighetstog - har de en framtid i Norge?

Linn Verde Thon

Prosjektoppgave BAT

2007

Trafikkmessig risikovurdering av omlegginger av togtrafikken

Joachim Søderlund

Prosjektoppgave IPK

2007

Prestasjonsmåling av energiforbruk

Andreas Hægstad

Prosjektoppgave IPK

2006

Bruk av posisjoneringsdata for analyser av toggangen

Herstad

Prosjektoppgave

2006

Energiforbruk - avhengighet av ruter og materiell

Iver Wien

Prosjektoppgave IPK

2005

Faktabasert styring i jernbanedrift

 

Prosjektoppgave IPK

2005

Koplete interessentanalyser

Jon Audun Alexander Vikan

Prosjektoppgave IPK

2005

Prestasjonsmåling av energiforbruk av jernbane

Jan Vetle Moen

Prosjektoppgave IPK

2005

Operativ ressurs – allokering for NSB AS

Stian Daazenko og Sveinung Hartberg

Prosjektoppgave IØT

2004

Energiøkonomisering i togframføring i NSB

Margrethe Nag

Prosjektoppgave IØT

2004

Vedlikeholdsplanlegging for NSB

Janne Bjorvand og Marianne Risberg

Prosjektoppgave IØT

2003

Punktlighetsoppfølging i jernbanedrift

Ragnhild Skagestad

Prosjektoppgave IPK

2003

Verktøy fra kvalitetsledelse brukt i punktlighetsanalyse og -forbedring i jernbanedrift

Ole Jørgen Kjeldstad

Prosjektoppgave IPK

2002

Bruk av punktlighetsinformasjon i planprosessen

Svein Skjønberg

Prosjektoppgave IPK

2002

Kostnadsstyring hos NSB med vekt på Nabotåget

Gro Spets Firing og Bente Irene Schei Tørnby

Prosjektoppgave IØT 

2001

Materiellplanlegging for NSB med en operasjonsanalytisk vinkling

Kenneth Aschehough og Marte Fodstad

Prosjektoppgave IØT

 

Use of reduction lists in large governmental investments

Carlos Antequera Martín-Portugués

Prosjektoppgave

Studentoppgaver for NSB Rammeavtale sortert på masteroppgaver

År

Tittel

Navn

Prosjekt/master

2012

Analyse av punktlighetsdata i jerbanetrafikk: Modell for prioritering av vedlikehold

Per Magnus Hegglund

Masteroppgave IPK

2012

Effect of Speed Reductions for Train Punctuality

Mignote Beyene

Masteroppgave BAT

2011

Simulering av togtrafikk ved produksjonsendring

Torgeir Sønstabø

Masteroppgave IPK

2011

Economic analysis of high speed rail

Siavash Pourreza

Masteroppgave BAT

2011

Winter technologies for high speed rail

Maxime Bettez

Masteroppgave BAT

2011

Samfunnsøkonomisk analyse av jernbaneprosjekt

Siri Bøe Halvorsen

Masteroppgave BAT

2011

Rutetilbud og infrastruktur rundt Oslo – Et casestudium av Ruteplan 2012

Knut Håkon Frølich

Masteroppgave AB

2010

Flow-times in an M/G/1 Queue under a combined Preemptive/Non-preemptive Priority Discipline

Johan Narvestad Fatnes

Masteroppgave

2009

Samfunnsøkonomi i jernbane - en teoretisk og praktisk sammenligning mellom flere land

Andreas Økland

Masteroppgave IPK

2008

Robusthetsvurdering av togtrafikk

Joachim Søderlund

Masteroppgave IPK

2008

Analyse av system for prestasjonsmåling

Andreas Hægstad

Masteroppgave IPK

2007

Energiforbruk - faktabasert innspill til produksjonsplanlegging

Iver Wien

Masteroppgave IPK

2007

Punktlighetsanalyser som faktabasert beslutningsunderlag: Analyse av utvalgte tog i rushtid mellom Asker og Oslo

Terje Nyrud

Masteroppgave IVT

2006

Utvikling av eksisterende og planlegging av ny bane på strekningen Asker - Spikkestad - Drammen

Harald Monsen

Masteroppgave BAT

2006

Energiforbruk i tog - måling, oppfølging og læring

Jan Vetle Moen

Masteroppgave IPK

2006

Operativ resursallokering for materiell i NSB AS

Stian Daazenko og  Sveinung Hartberg

Masteroppgave IØT

2005

Data fra jernbanedrift

Øystein Luktvasslimo

Masteroppgave IPK

2005

Materiellplanlegging i NSB

Marianne Risberg

Masteroppgave IØT

2004

Punktlighetsoppfølging i jernbaneinvesteringer

Ole Jørgen Kjeldstad

Masteroppgave IPK

2004

Kritiske prestasjonsindikatorer i jernbanedrift

Ragnhild Skagestad

Masteroppgave IPK

2003

Vurdering av kostnadseffekter ved forsinkelser innen godstrafikk

Gro Spets Firing 

Hovedoppgave IØT

2003

Kostnadsberegninger for personalplaner i NSB

Bente Irene Schei Tørnby

Hovedoppgave IØT

2003

Kartlegging av hvordan punktlighetsinformasjon blir benyttet i planprosessen i utvalgte land

Svein Skjønberg

Masteroppgave IPK

2002

Punktlighet i jernbanedrift

Mads Veiseth

Masteroppgave IPK

2002

Optimeringsmodeller innen materiellturnering for NSB

Kenneth Aschehough og Marte Fodstad

Hovedoppgave IØT

2001

Bruk av optimeringsbaserte beslutningsstøtteverktøy til personellplanlegging innen jernbanesektoren

Patrik Pedersen

Masteroppgave IØT