Rapporter, bøker og artikler

Leveranse-tidspunkt

Tema

Tittel

2015

Punktlighet

 

2011

Jernbanetrafikk

Jernbanetrafikk. Bok av Nils Olsson og Mads Veiseth. Tapir Akademisk Forlag.

2010

Punktlighet

Punktlighet 2005-2010

Driftsstabilitet på Jernbaneverkets nett – årsaksanalyser 2005 – 2010

Punktlighets- og regularitetsutvikling, granskning av årsaker

2009

Stoppende feil

Samhandling for å redusere stoppende feil

2009

Simuleringsstøtte

 

2008

Skien

Gjøvikbanen AS og stasjoneringssted Skien – en kvalitativ sammenligning

2008

 

Hva kan NSB Drift lære av NSB Gjøvikbanen AS?

2008 (start 2007)

Stalling

Vurdering av NSBs stallingsbehov fra og med 2010 på Østlandsområdet

2008 (start 2005)

PeMRO

BEVIP – Bruk av erfaringsdata og virderinger av gjennomførbarhet som input til planprosessen

2008 (start 2004)

Vedlikehold

Optimalisering av vedlikeholdsplaner

2007

Høyhastighet


2008 (start 2007)

Personellplanlegging

(optimering av personellplaner)

Evaluering av automatisk modus i personellplanleggingsverktøyet TPO

Prosjekt ferdigstilt i 2008

2006

Personellplanlegging

Bruk av TPO i analyser av personellbehov

2006

Persontransportmodell

Gjennomgang av persontransportmodeller med fokus på håndtering av jernbane

2006 (start 2004)

Materiellplanlegging

IT-støttet materiellplanlegging

2005

Punktlighet

Punktlighetsdrivere – Stasjonsopphold

 

2004

Personellplanlegging

Personellplanlegging i NSB – teoretisk modell for beregning av personellbehov

2003

 

Vurdering av framtidig stallingsbehov for lokaltog i Oslo

2003

Personellplanlegging

Faktorer av betydning for personellplanlegging

2003

Punktlighet

Punktlighet og antall reisende – Hvordan punktlighet påvirker antall reisende

2003

 

Utført analyse av planleggingsprosesser og -verktøy

2002

Punktlighet

Analyse av punktlighet på Nordlandsbanen

2002

Planprosess

Konsekvensanalyse og beslutningsstøtte i jernplanlegging

2002

 

Konsekvensvurdering av anleggsarbeid i Vestkorridoren

2002

Simulering

Simulering av alternativ togframføring i Vestkorridoren

2002

 

Arealstrategi i Oslo-området